Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" w Inowrocławiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zajęcia i metody
Kinezjologia Edukacyjne Paula Dennisona jest metodą wspierania naturalnego rozwoju dziecka, której głównym celem jest wspieranie procesów uczenia się. Polega ona na wykonywaniu ruchów usprawniających procesy poznawcze tj. synchronizacja prawej i lewej półkuli mózgu, usprawnienie koordynacji wzrokowo ruchowej, wzmocnienie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej,  usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi, poprawa pamięci oraz usprawnienie umiejętności związanych z czytaniem, pisaniem, rysowaniem i rozumieniem.
 
 
Liczniki agnat.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego