"Wychowanie w duchu wartości" - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" w Inowrocławiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Programy

Wychowanie w duchu wartości"  Danuta Sobierajska

Wspierając rozwój dziecka  trzeba nauczyć  je  rozumieć i nazywać własne potrzeby, identyfikować i nazywać różne  stany  emocjonalne, a potem radzić sobie z własnymi emocjami oraz kontrolować  zachowania. Bardzo ważne jest wprowadzenie dziecka w świat wartości.

 Celem placówek  wychowania przedszkolnego  jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami (podstawa programowa).

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:

kształcenie umiejętności nazywania własnych potrzeb oraz różnych stanów emocjonalnych
nauczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowanie zachowań
przygotowanie dzieci do rozpoznawania i rozumienia podstawowych wartości takich jak: przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, szacunek, prawda, tolerancja, współdziałanie
przygotowanie dzieci do dialogu jako formy wymiany  poglądów
wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej    oraz życia społecznego


  • Postaw pytanie dzieciom w czasie rozwiązywania konfliktu

  • Wysłuchaj uważnie każdego dziecka.

  • Powiedz dzieciom, aby wysłuchali siebie nawzajem bez przerywania.

  • Zachęcaj dzieci do słuchania.

  • Zachęcaj dzieci do powtarzania tego, co powiedział kolega.

  • Odnotuj z uznaniem zdolności do słuchania i porozumiewania się.

  • Unikaj stawania po którejś ze stron. 
 
Liczniki agnat.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego