"Bezpieczne Dziecko- Bezpieczne Przedszkole 2015" - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" w Inowrocławiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty
Nasze Przedszkole w II semestrze realizuje projekt 
"Bezpieczne dziecko- Bezpieczne przedszkole 2015"

Celem konkursu jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc. Konkursowi towarzyszy studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.

W ramach projektu wykonaliśmy szereg wyznaczonych zadań:
Spotkanie z lekarzem
Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych
Spotkanie z treserką i jej psem
Spotkanie z policjantem
Wycieczka do przychodni lekarskiej
Pierwsza pomoc przedmedyczna- spotkanie z ratownikiem medycznym
Wycieczka do schroniska dla zwierząt, zbiórka karmy
Wycieczka do straży pożarnej
 
 
Liczniki agnat.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego