„Przedszkole bez granic” - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" w Inowrocławiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Archiwum > Projekt UE

Przedszkole Niepubliczne  SMYK
w Inowrocławiu
rozpoczęło realizację od 1 stycznia 2014 roku projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Przedszkole bez granic”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
Jest to jedno z trzech przedszkoli dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie nr 2/POKL/9.1.1/2013.


Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 17 dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez stworzenie 9 dodatkowych miejsc przedszkolnych i organizację zajęć dodatkowych edukacyjno-wychowawczych i specjalistycznych dla 17 dzieci z powiatu inowrocławskiego.

W ramach Projektu utworzone zostały dwie nowe grupy obejmujące 9 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.
Projekt objął również 8 dzieci autystycznych, które już uczęszczały do Przedszkola Niepublicznego SMYK w zakresie dodatkowych specjalistycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych.
W Projekcie zaplanowano również udział i zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wymienionych wyżej.
Projekt zapewnia realizację pełnej podstawy programowej dla dzieci w zakresie spotkań z:

  • Oligofrenopedagogiem

  • Fizjoterapeutą

  • Psychologiem

  • Logopedą

  • Muzykoterapeutą

  • Plastykiem

  • Socjoterapeutą

,a także dogoterapię, hipoterapię, basen oraz wycieczki m.in. do parku dinozaurów oraz Torunia i wiele imprez integracyjnych.


Udział w Projekcie dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych jest BEZPŁATNY


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 
Liczniki agnat.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego