"Wesołe nutki" - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" w Inowrocławiu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Programy

Wesołe nutki’’   program edukacji muzycznej - Katarzyna Pytel

                                                                                                   
Cele kształcenia

  • kształcenie  słuchu i wrażliwości muzycznej

  • kształcenie współdziałania w grupie

  • dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania oraz tańca

  • kształcenie poczucia rymu

  • aktywizowanie ciała

  • pobudzenie i rozwijanie wyobraźni dziecka


W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie związane  z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku, świąt  i innych okoliczności. Podczas zajęć wprowadzane są zabawy i ćwiczenia  rozwijające  twórczą inwencję dziecka, poprzez improwizacje ruchowe, wokalne i instrumentalne. Zajęcia rytmiczne  to przede wszystkim obcowanie dzieci z muzyką wyzwalające radość. Dzieci uczą się  reagowania  na  sygnały muzyczne, rozpoznawania  różnic dynamicznych, artykulacyjnych, integrować się w grupie, doskonalą  umiejętności w nauce prostych tańców oraz inscenizacji ruchowych.


 
 
Liczniki agnat.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego