Makaton

 Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna – […]

Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

 Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona jest metodą wspierania naturalnego rozwoju dziecka, której głównym celem jest wspieranie procesów uczenia się. Polega ona na wykonywaniu […]

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, jest to rodzaj psychoterapii instrumentalnej, za pomocą której trenowana osoba może zmieniać w sposób celowy swoją […]

Piktogramy

Program TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) czyli Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z […]

Nauka czytania Glena Domana

        Na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń Doman opracował metodę nauczania czytania (tzw. globalne czytanie) oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego. […]

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Cele: jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego, kształcenie  lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. koordynowanie czynności słuchowo- […]

Ruch rozwijający V. Sherborne

Weronika Sherborne wypracowała system  ćwiczeń  ruchowych pod nazwą Ruch Rozwijający. Jest to program  nastawiony na rozwijanie – przez odpowiednie ćwiczenia  i zabawy […]