Przedszkolny Zestaw Programów Obowiązujący w Przedszkolu Niepublicznym Smyk w Inowrocławiu na rok szkolny 2022/2023

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły […]

Przedszkolny Zestaw Programów Obowiązujący w Przedszkolu Niepublicznym Smyk w Inowrocławiu na rok szkolny 2019 /2020

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły […]

„Razem w zabawie i nauce” J.Pytlarczyk

Program łączy terapię małych dzieci z autyzmem ze sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego. Program ma charakter edukacyjno-terapeutyczny, wyznacza sposób postępowania terapeutycznego oraz wskazuje szczegółowe umiejętności dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przybliża sposoby osiągania przyjętych celów […]

Hobby Dance Hanna Ziętara

Celem programu jest nauka kroków podstawowych tańców towarzyskich, kontakt z muzyką i poznawanie świata rytmu i ruchu. Ruch przy muzyce, uważne słuchanie  muzyki, przyjmowanie prawidłowej postawy podczas tańca- partner, partnerka, wykonywanie elementów tańca solo i w parach, słuchanie muzyki poszczególnych rodzajów tańca, dzielenie się wrażeniami po wysłuchaniu, uczestniczenie w  występach, prezentacjach, turniejach i mistrzostwach tańca […]

„Wesołe nutki’’ program edukacji muzycznej – Katarzyna Pytel

Cele kształcenia kształcenie  słuchu i wrażliwości muzycznej kształcenie współdziałania w grupie dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania oraz tańca kształcenie poczucia rymu aktywizowanie ciała pobudzenie i rozwijanie wyobraźni dziecka W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie związane  z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku, świąt […]

„Wychowanie w duchu wartości” Danuta Sobierajska

spierając rozwój dziecka trzeba nauczyć je rozumieć i nazywać własne potrzeby, identyfikować i nazywać różne stany emocjonalne, a potem radzić sobie z własnymi emocjami oraz kontrolować zachowania. Bardzo ważne jest wprowadzenie dziecka w świat wartości. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami (podstawa programowa). Szczegółowe cele […]

„W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk

Przedszkole  pracuje w oparciu o program  Jadwigi Pytlarczyk  „W kręgu zabawy”. Tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.  Program  opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wyznacza szczegółowe  umiejętności dziecka w różnych obszarach  jego funkcjonowania z podziałem na poziomy, wskazuje dodatkowe treści  w rozwijaniu dziecięcych […]