Strona główna » Rybki 2021/2022

Rybki 2021/2022

Wychowawca: mgr Paulina Ropska

 

 
 

Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

7:00-8:00 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem: wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

8:00-8:30 - zestaw ćwiczeń porannych, zabawy rytmiczno-ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, czynności higieniczno-porządkowe

8:30-9:00 - I śniadanie

9:00-10:00 - edukacja przedszkolna - zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela

10:00-10:15 - II śniadanie

10:15-12:00 - gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

12:00-12:30 - obiad

12:30-14:00 - relaksacja: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, zajęcia dodatkowe, podwieczorek

14:00-15:30 - zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań