Strona główna » Myszki 2019/2020

Myszki 2019/2020

„MYSZKI” są V grupą w naszym przedszkolu. W jej skład wchodzi czterech chłopców w wieku 3-8 lat. W ciągu dnia dzieci uczęszczają na zajęcia z pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą i psychologiem.

 Od lewej: Adrian Świtalski, p. Karolina Paczkowska, Dawid Kalkiewicz, Jan Małachowski, p. Marta Popielewska, p. Marta Marzec, Leon Wawryk

Ramowy plan dnia

08.00 - 08.30 - poranny krąg
 
08.30 - 09.00 - śniadanie, czynności higieniczno- porządkowe
 
09.00 - 10.00 - indywidualne zajęcia terapeutyczne
 
10.00 - 10.15 - Knill
 
10.15 - 11.00 - edukacja przedszkolna
 
11.00 - 11.30 - indywidualne zajęcia terapeutyczne
 
11.30 - 12.30 - obiad, czynności higieniczno- porządkowe
 
12.30 - 13.00 - indywidualne zajęcia terapeutyczne
 
13.00 - 14.00 - zajęcia grupowe (Metoda Dobrego Startu, MRR Weroniki Sherborne)
 
14.00 -  Rozchodzimy się do domu