Wychowawca: mgr Natalia Bryl

 

 
 

Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

6:30-8:30 schodzenie się dzieci , zajęcia indywidualne, dydaktyczne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zestaw zabaw ruchowych, czynności samoobsługowe

8:30 - 9:00 I śniadanie

9:00 - 9:20 zajęcia z zakresu edukacji przedszkolnej

9:20 - 10:00 zabawy dowolne w kącikach tematycznych, czynności samoobsługowe

10:00 - 10:30 II śniadanie

10:30 - 12:00 zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, czynności samoobsługowe, zabawy plastyczne, sensoplastyczne

12:00 - 13:00 czynności higieniczno-porządkowe, obiad, bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej

13:00-14:00 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne, czynności samoobsługowe, podwieczorek

14:00-14:30 wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

14:30-16:30 zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, zabawy kołowe, muzyczno-ruchowe