Strona główna » Wiewiórki 2022/2023

Wiewiórki 2022/2023

 

 

 

                                       Grupa III „Wiewiórki”

                        Wychowawca: mgr Kamila Zagórska

 

Ramowy plan dnia

7:00-8:00    Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, indywidualne, wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

8:00     Zestaw ćwiczeń porannych.

8:15      Czynności higieniczno-porządkowe.

8:30-9:00      I śniadanie.

9:00 -9:45      Zajęcia z edukacji przedszkolnej I – realizacja zadań edukacyjnych ujętych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie mowy i myślenia, kształtowanie umiejętności matematycznych, aktywność plastyczna i muzyczna, gimnastyka, zabawy tematyczne, wycieczki.

10:00- 10:15      II śniadanie.

10:20- 11:00      Zajęcia z edukacji przedszkolnej II – zajęcia edukacyjne w oparciu o Podstawę Programową, zabawy dydaktyczne różnego typu, zajęcia dodatkowe.

11:00-12:00       Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody zabawy dowolne wg zainteresowań, czynności higieniczno-porządkowe.

12:00 – 12:30       Obiad.

12:30- 13:45        Zabawy relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy i gry dydaktyczne, śpiew i ruch przy muzyce, czynności higieniczno-porządkowe.

13:45- 14:00       Podwieczorek.

14:00- 14:30       Zajęcia plastyczne, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy stolikowe.

14:30- 15:30       Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali doświadczenia świata, praca w kąciku przyrody zabawy dowolne wg zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów.