Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Aktualnie trwają zapisy dzieci na   nowy rok szkolny.  Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5  do 6 –tego roku życia, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( WWR), dzieci   z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wymagane dokumenty:  Karta zapisu dziecka do przedszkola, […]

Dzień Rodziny w Smyku

  Jak co roku, Smyki przygotowały pełne wzruszeń i oklasków występy dla swoich Rodziców. Zapraszamy do obejrzenia zza kulisów ciężkiej pracy dzieci (i nauczycieli) 🙂

Dzień Mamy i Taty

Biedronki z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie podczas występu dla swoich Rodziców.

Dzień Dziecka

Biedronki z ogromną radością uczestniczyły w zaproponowanych zabawach 🙂

Poznajemy Europę

Tygryski poznawały wybrane kraje Europy oraz najbliższą okolicę, w której mieszkają.

Zabawy ruchowe

Piękna, majowa pogoda pozwoliła Tygryskom na zabawę w przedszkolnym ogrodzie.