Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

 Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona jest metodą wspierania naturalnego rozwoju dziecka, której głównym celem jest wspieranie procesów uczenia się. Polega ona na wykonywaniu ruchów usprawniających procesy poznawcze tj. synchronizacja prawej i lewej półkuli mózgu, usprawnienie koordynacji wzrokowo ruchowej, wzmocnienie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej,  usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi, poprawa pamięci oraz usprawnienie umiejętności związanych z czytaniem, pisaniem, rysowaniem i rozumieniem.