Strona główna » Kotki 2021/2022

Kotki 2021/2022

Wychowawca : mgr Barbara Czajkowska

 

Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

8.00 - 8.30  Poranny Krąg,

8.30 - 9.00  Czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie,

9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne - edukacja przedszkolna,

10.00 - 12.00 Indywidualne zajęcia terapeutyczne,

12.00 - 12.30 Czynności higieniczno-porządkowe, obiad,

12.30 - 13.30 Grupowe zajęcia terapeutyczne ( np. relaksacja, Metoda M. i Ch. Knill, bajkoterapia, zabawy muzyczno-ruchowe, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne),

13.30 - 14.00 Czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek