Strona główna » Pandy

Pandy

 

                                  Grupa II "Pandy"

 

                     Wychowawca: mgr Olga Skiba

 

 

 

Ramowy rozkład dnia:

RAMOWY PLAN DNIA

6:30-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, indywidualne, wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

8:00 zestaw ćwiczeń porannych

8:15 czynności higieniczno-porządkowe

8:30-9:00  I śniadanie

9:00 -9:45 zajęcia z edukacji przedszkolnej I – realizacja zadań edukacyjnych ujętych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie mowy i myślenia, kształtowanie umiejętności matematycznych, aktywność plastyczna i muzyczna, gimnastyka, zabawy tematyczne, wycieczki

10:00- 10:15 II śniadanie

10:20- 11:00 zajęcia z edukacji przedszkolnej II – zajęcia edukacyjne w oparciu o Podstawę Programową, zabawy dydaktyczne różnego typu, zajęcia dodatkowe

11:00-12:00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody zabawy dowolne wg zainteresowań, czynności higieniczno-porządkowe

12:00 – 12:30  obiad

12:30- 13:45 zabawy relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy i gry dydaktyczne, śpiew i ruch przy muzyce, czynności higieniczno-porządkowe

13:45- 14:00 podwieczorek

14:00- 14:30 zajęcia plastyczne, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy stolikowe

14:30- 16:30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali doświadczenia świata, praca w kąciku przyrody zabawy dowolne wg zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów