Nauka czytania Glena Domana

        Na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń Doman opracował metodę nauczania czytania (tzw. globalne czytanie) oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego. Naukę czytania globalnego można zacząć w wieku 12 miesięcy życia dziecka. Metoda ta wspiera dzieci w rozwoju ich potencjału intelektualnego – ma ogromny pozytywny wpływ na późniejsze osiągnięcia szkolne.
        Czytanie globalne bazuje na zdolności małego dziecka do zapamiętywania zapisu graficznego słów. Polega na prezentacji wyrazów zapisanych dużą czcionką na planszach o odpowiednim wymiarze, w atmosferze dobrej zabawy. Początkowo na planszach powinny znajdować się wyrazy bliskie dzieciom – ich imiona, imiona kolegów, nazwy członków rodziny, ulubione zabawy, potrawy czy zabawki. Na początku wprowadzamy rzeczowniki, następnie czasowniki i przymiotniki oraz inne części mowy.
Wyróżniamy pięć etapów pracy z dzieckiem wg Domana:
1. Pojedyncze słowa
2. Wyrażenia dwuwyrazowe
3. Proste zdania
4. Rozbudowane zdania
5. Książki