Ruch rozwijający V. Sherborne

Weronika Sherborne wypracowała system  ćwiczeń  ruchowych pod nazwą Ruch Rozwijający. Jest to program  nastawiony na rozwijanie – przez odpowiednie ćwiczenia  i zabawy ruchowe- takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Ruch Rozwijający zgodnie z rolą jaką przypisuje autorka, wyraża główną  ideę metody: posługiwanie się  ruchem jako narzędziem  wspomagania rozwoju  psychoruchowego dziecka. System ćwiczeń  wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajających w kontakcie z druga osobą.

Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie  przez ruch:

  • świadomości  własnego ciała  i usprawniania ruchowego
  • świadomości  przestrzeni i działania w niej
  • dzielenia przestrzeni  z innymi  osobami i nawiązywanie  z nimi bliskiego kontaktu.


Normalna aktywność dziecka, wykonywane przez nie  czynności ruchowe o charakterze dowolnym – celowym  jest uwarunkowana świadomością  własnego ciała i własnej tożsamości.

Udział w ćwiczeniach ma na celu  stworzenie  dziecku okazję do poznania własnego ciała , usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości  ruchowych.