Myszki 2018/2019

„MYSZKI” są V grupą w naszym przedszkolu. W jej skład wchodzi czterech chłopców w wieku 3-8 lat. W ciągu dnia dzieci uczęszczają na zajęcia z pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą i psychologiem.

 Od lewej: p. Karolina Paczkowska, Adrian Świtalski, Filip Marciniak, Filip Bocewicz, Jan Małachowski, p. Izabela Karpińska.