Biedronki

BIEDRONKI
Wychowawca: Małgorzata Furmaniak
„Szła polną dróżką biedroneczka mała.
Czerwona była cała.
Na plecach dwie czarne kropeczki dźwigała.
Ciekawa światu się przypatrywała.”
 
 Podążając za dziecięcą ciekawością poznawczą organizujemy różnorodne zabawy, sytuacje zadaniowe i zajęcia dostosowując je do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Ramowy plan dnia

6:30-8:00  schodzenie się dzieci ,zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

8:00 zestaw ćwiczeń porannych
8:15-9:00 czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie

Jesteśmy małymi odkrywcami - zajęcia dydaktyczne
9:00-9:30     ( dzieci młodsze),
9:00 -10:00 ( dzieci starsze)

II śniadanie

10:00-12:00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody zabawy dowolne wg zainteresowań, czynności higieniczno-porządkowe
12:00 Obiad
12:50  
bajkoterapia , ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy wg zainteresowań
13:30-14:00  edukacja artystyczna, językowa, ruchowa
14:00-14:30 czynności higieniczne, podwieczorek
14:30-15:30 zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i / zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku książki, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, rozchodzenie się dzieci.