„Wesołe nutki’’ program edukacji muzycznej – Katarzyna Pytel

Cele kształceni

  • kształcenie  słuchu i wrażliwości muzycznej
  • kształcenie współdziałania w grupie
  • dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania oraz tańca
  • kształcenie poczucia rymu
  • aktywizowanie ciała
  • pobudzenie i rozwijanie wyobraźni dziecka

 

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie związane  z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku, świąt  i innych okoliczności. Podczas zajęć wprowadzane są zabawy i ćwiczenia  rozwijające  twórczą inwencję dziecka, poprzez improwizacje ruchowe, wokalne i instrumentalne. Zajęcia rytmiczne  to przede wszystkim obcowanie dzieci z muzyką wyzwalające radość. Dzieci uczą się  reagowania  na  sygnały muzyczne, rozpoznawania  różnic dynamicznych, artykulacyjnych, integrować się w grupie, doskonalą  umiejętności w nauce prostych tańców oraz inscenizacji ruchowych.