„Jedna łapka, druga łapka” MDS w grupie II

W czwartek (27.02.2022r.) Misie po raz kolejny uczestniczyły w serii zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu. Podczas zajęć wprowadzających Przedszkolaki powitały się wypowiadając kolejno imiona oraz dzieląc je na sylaby. Tańczyły „Labada” – ćwicząc orientację w schemacie ciała oraz uczestniczyły w zabawie „Moje krzesło” – kształtującej orientację w przestrzeni. Rozpoczęły naukę wierszyka „Jedna łapka, druga łapka” […]

Feryjne zabawy sensoplastyczne

Podczas zajęć feryjnych Misie oraz Wiewiórki wróciły wyobraźnią do najcieplejszej pory roku – lata. Wykonały masę sensoplastyczną (piasek kinetyczny) z mąki kukurydzianej oraz oleju. Następnie tworzyły różnego rodzaju budowle oraz babki z piaskoliny.  

Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia 2022r. na ul. Sienkiewicza obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka. Dzieci poznały bohaterów bajki – Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, wzięły udział w zabawach ruchowych, obejrzały bajkę oraz pomalowały obrazek przedstawiający Kubusia Puchatka.

Metoda Dobrego Startu w grupie Wiewiórek

Dzieci z grupy III uczestniczyły w zajęciach z Metody Dobrego Startu pn. „Maszerują dzieci”. Rozpoczęły kolejny etap wdrażania poszczególnych wzorów rozwijając w ten sposób funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe, dotykowo-kinestetyczne (czucie dotyku i ruchu) oraz motoryczne.

Dzień z Metodą Dobrego Startu u Misiów

„Bałwanek na brzuchu ma piękne guziki, lecz chyba nie zechce podzielić się z nikim.” Zgodnie z Metodą Dobrego Startu dzieci z grupy II poznały kolejny wzór do rysowania, ćwicząc w tan sposób koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Akademia Kici Koci 2021/2022

Akademia Kici Koci to program edukacyjny, którego celem jest: Popularyzacja treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla przedszkoli. Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących relacji rówieśniczych wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Organizatorem programu Akademia Kici Koci jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 10/ 17 , 31-104 […]

Styczniowe zabawy Misiów

W początkowym okresie stycznia Misie aktywnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach. Wykonały m.in. „mrozowe malunki” – szron który mróz tworzy na szybach. Podczas zajęć z edukacji matematycznej układały graficzne kalendarze pór roku. Ćwiczyły również zdolności manualne malując farbami, a następnie wycinając nożyczkami saneczkarzy. Wykonały także grupową pracę plastyczną – Panią Zimę.

Akcja „Szlachetna Paczka” 2021/2022

Nasze Przedszkole po raz kolejny włączyło się w akcję „Szlachetna Paczka”. Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się nam przygotować paczki. Bardzo dziękujemy za czynny udział tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom, nauczycielom i osobom anonimowym. Serdecznie dziękujemy za wielkie serce!