Kwiecień Miesiącem Autyzmu

W kwietniu w Smyku przy ul. Magazynowej obchodziliśmy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się czym jest Autyzm i dlaczego symbolizuje go kolor niebieski. Przedszkolaki wykonały ćwiczenia sensoryczne uświadamiające jak czuje się osoba z nadwrażliwością lub podwrażliwością sensoryczną. Obejrzały film edukacyjny ,,Jaś i niebieskie motyle”. Następnie każda grupa wykonała pracę plastyczną ,,Symbole […]

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 Od 24.01.2023r. trwają zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024.  Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5  do 6 – tego roku życia, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wymagane dokumenty:  Karta zapisu dziecka do […]