„Wesołe nutki’’ program edukacji muzycznej – Katarzyna Pytel

Cele kształceni

  • kształcenie  słuchu i wrażliwości muzycznej
  • kształcenie współdziałania w grupie
  • dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania oraz tańca
  • kształcenie poczucia rymu
  • aktywizowanie ciała
  • pobudzenie i rozwijanie wyobraźni dziecka

 

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie związane  z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku, świąt  i innych okoliczności. Podczas zajęć wprowadzane są zabawy i ćwiczenia  rozwijające  twórczą inwencję dziecka, poprzez improwizacje ruchowe, wokalne i instrumentalne. Zajęcia rytmiczne  to przede wszystkim obcowanie dzieci z muzyką wyzwalające radość. Dzieci uczą się  reagowania  na  sygnały muzyczne, rozpoznawania  różnic dynamicznych, artykulacyjnych, integrować się w grupie, doskonalą  umiejętności w nauce prostych tańców oraz inscenizacji ruchowych.

„W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk

Przedszkole  pracuje w oparciu o program  Jadwigi Pytlarczyk  „W kręgu zabawy”. Tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.  Program  opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wyznacza szczegółowe  umiejętności dziecka w różnych obszarach  jego funkcjonowania z podziałem na poziomy, wskazuje dodatkowe treści  w rozwijaniu dziecięcych  uzdolnień. Poza tym wyznacza  proporcje  między wychowaniem a kształceniem.

Hobby Dance Hanna Ziętara

Celem programu jest nauka kroków podstawowych tańców towarzyskich, kontakt z muzyką i poznawanie świata rytmu i ruchu.
Ruch przy muzyce, uważne słuchanie  muzyki, przyjmowanie prawidłowej postawy podczas tańca- partner, partnerka, wykonywanie elementów tańca solo i w parach, słuchanie muzyki poszczególnych rodzajów tańca, dzielenie się wrażeniami po wysłuchaniu, uczestniczenie w  występach, prezentacjach, turniejach i mistrzostwach tańca towarzyskiego przedszkolaków.

Żabki

Z\