„W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk

Przedszkole  pracuje w oparciu o program  Jadwigi Pytlarczyk  „W kręgu zabawy”. Tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.  Program  opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wyznacza szczegółowe  umiejętności dziecka w różnych obszarach  jego funkcjonowania z podziałem na poziomy, wskazuje dodatkowe treści  w rozwijaniu dziecięcych  uzdolnień. Poza tym wyznacza  proporcje  między wychowaniem a kształceniem.