Przedszkole  pracuje w oparciu o  Przedszkolny Zestaw Programów aktualizowany corocznie przez Naszą kadrę.