Uwaga! Informujemy, iż przyjmujemy dzieci ukraińskich uchodźców w wieku od 2.5 do 6 lat nieodpłatnie.

Nadchodzące wydarzenia

   

Nasze przedszkole wykorzystuje autorskie metody i zajęcia.    

Przedszkole  pracuje w oparciu o  Przedszkolny Zestaw Programów aktualizowany corocznie przez Naszą kadrę.    

Przedszkole Niepubliczne Smyk w Inowrocławiu jest placówką wielooddziałową, w pełni przystosowaną dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Posiada pełnowymiarowe sale zabaw, salę relaksacji […]