„Razem w zabawie i nauce” J.Pytlarczyk

Program łączy terapię małych dzieci z autyzmem ze sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego.
Program ma charakter edukacyjno-terapeutyczny, wyznacza sposób postępowania terapeutycznego oraz wskazuje szczegółowe umiejętności dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przybliża sposoby osiągania przyjętych celów z wykorzystaniem terapii behawioralnej, którą uznaje za jeden ze skuteczniejszych sposobów pracy z dziećmi z autyzmem. Wykorzystuje teorię uczenia się do terapii małych dzieci z autyzmem na przykładzie projektu wczesnej interwencji O. I. Lovaasa w połączeniu z programem wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” J.Pytlarczyk.