Wodna Matematyka

Smyki z grup „Pandy” i „Sowy” szukały odpowiedzi na pytanie „Ile wody jest w butelce?” podczas zajęć dydaktycznych w ogrodzie przedszkolnym.