Dzień Matematyki w grupie „Sowy”

Matematyka w ruchu i na wesoło – tak Sowy 🦉 uczciły Dzień Matematyki.