Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

zapisy-4

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Od 24.01.2023r. trwają zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024.

 Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5  do 6 – tego roku życia, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagane dokumenty:  Karta zapisu dziecka do przedszkola, opinia o potrzebie WWR, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Naboru dokonujemy do grup masowych, integracyjnych i specjalnych.

Kartę zapisu dziecka należy składać przy ul. Magazynowej 23.

Kontakt:

ul. Magazynowa  509 907 172

al. Sienkiewicza  519 781 399

Facebook