Metoda Dobrego Startu w grupie Wiewiórek

268827982_1091354644982596_3507457044737788017_n

Dzieci z grupy III uczestniczyły w zajęciach z Metody Dobrego Startu pn. „Maszerują dzieci”. Rozpoczęły kolejny etap wdrażania poszczególnych wzorów rozwijając w ten sposób funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe, dotykowo-kinestetyczne (czucie dotyku i ruchu) oraz motoryczne.