„Aniołkowe Granie” 2020

1
Nasze Przedszkole dołączyło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Aniołkowe Granie”, wspierającego ideę rodzicielstwa zastępczego.
Jego głównym celem jest uwrażliwianie dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej.
Nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz zawodowymi rodzinami zastępczymi z powiatu inowrocławskiego.
Z pomocą naszych Rodziców przygotowaliśmy paczki dla zaproszonych gości.
Efektem finalnym Projektu był Koncert Finałowy, który odbył się 17.01.2020r. o godz. 09.30 w Przedszkolu Niepublicznym Smyk w Inowrocławiu.
W programie znalazły się:
• Zwiedzanie Przedszkola
• „W stajence” – prezentacja przedstawienia artystycznego
• Wręczenie upominków podopiecznym rodzin zastępczych
• Kawiarenka
Na koncercie gościliśmy także:
• Pana Wojciecha Gliwińskiego – st. wiz. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
• Panią Beatę Wasilewską – st. wiz. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
• Panią Iwonę Żurawską oraz Panią Beatę Grocholę – Koordynatorki Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Serdecznie dziękujemy naszym małym Aktorom, Rodzicom oraz przybyłym gościom.