„Wychowanie w duchu wartości” Danuta Sobierajska

spierając rozwój dziecka trzeba nauczyć je rozumieć i nazywać własne potrzeby, identyfikować i nazywać różne stany emocjonalne, a potem radzić sobie z własnymi emocjami oraz kontrolować zachowania. Bardzo ważne jest wprowadzenie dziecka w świat wartości.

Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami (podstawa programowa).

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:

kształcenie umiejętności nazywania własnych potrzeb oraz różnych stanów emocjonalnych
nauczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowanie zachowań
przygotowanie dzieci do rozpoznawania i rozumienia podstawowych wartości takich jak: przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, szacunek, prawda, tolerancja, współdziałanie
przygotowanie dzieci do dialogu jako formy wymiany poglądów
wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego

  • Postaw pytanie dzieciom w czasie rozwiązywania konfliktu
  • Wysłuchaj uważnie każdego dziecka.
  • Powiedz dzieciom, aby wysłuchali siebie nawzajem bez przerywania.
  • Zachęcaj dzieci do słuchania.
  • Zachęcaj dzieci do powtarzania tego, co powiedział kolega.
  • Odnotuj z uznaniem zdolności do słuchania i porozumiewania się.
  • Unikaj stawania po którejś ze stron.