Zajęcia z religii

Podczas jednych z zajęć z religii dzieci uczyły się modlitwy ANIELE BOŻY, a także miały możliwość wcielić się w rolę anioła stróża i prowadzić dziecko w ciemności.