„Bezpieczne dziecko- Bezpieczne przedszkole 2015”

oferta-01
Bezpieczne dziecko- Bezpieczne przedszkole 2015″
 
Celem konkursu jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc. Konkursowi towarzyszy studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.
W ramach projektu wykonaliśmy szereg wyznaczonych zadań:
Spotkanie z lekarzem
Spotkanie ze specjalistą od technik komputerowych
Spotkanie z treserką i jej psem
Spotkanie z policjantem
Wycieczka do przychodni lekarskiej
Pierwsza pomoc przedmedyczna- spotkanie z ratownikiem medycznym