Żabki

Grupa licząca 19 dzieci w wieku 2,5- 3 lata.

Nasza wychowawczyni Pani Kinga Pawłowska i Pani Katarzyna Olejnik

My jesteśmy żabki małe,
mamy zieloniutką salę.
Są też super fajne Panie,
często spoglądamy na nie.
Nasza grupa: Czy Wy wiecie ?
Najwspanialsza jest na świecie !! 🙂

Ramowy rozkład dnia:

6:30-8:00 schodzenie się dzieci ,zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym
8:00-8:15     zestaw ćwiczeń porannych
8:15-8:30 czynności higieniczno-porządkowe

I śniadanie

9:00 –9:15
 realizacja podstawy programowej

9:15-10:00 śpiewanie zbiorowe z dziećmi, zabawy swobodne, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, czynności higieniczno-porządkowe

II śniadanie


10:30-11:30 
zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody zabawy dowolne wg zainteresowań, czynności higieniczno-porządkowe

Obiad

12:15-13:20 relaksacja na leżakach, słuchanie spokojnej muzyki, bajkoterapia
13:20-14:00 zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci/ zabawy pod kierunkiem nauczyciela
14:00-14:30 czynności higieniczne

Podwieczorek

14:30-16:30 zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i / zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku książki, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, rozchodzenie się dzieci