Zajęcia z sensoplastyki

27906729_1582905955126435_2025747018_o