ABC Małego Konsumenta 2022/2023

uokik-abc-malego-konsumenta-header

ABC MAŁEGO KONSUMENTA

Konsumentem jest każdy z nas – nawet już najmłodsze dzieci. W towarzystwie rodziców zdobywają pierwsze doświadczenia przy zakupie produktów i usług oraz mają duży wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Warto więc rozbudzać w nich zainteresowanie tą tematyką, tworzyć pierwsze skojarzenia związane z byciem świadomym konsumentem oraz kształtować odpowiednie postawy już na etapie edukacji przedszkolnej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta właśnie z myślą o najmłodszych konsumentach.

CELE PROJEKTU

Podstawowym celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że są konsumentami oraz zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami konsumenckimi. Chcielibyśmy, aby ta nauka odbywała się poprzez zabawę oraz angażowała dziecięcą wyobraźnię i emocje.

PROJEKT MA RÓWNIEŻ NA CELU

• rozwijanie w dzieciach podstawowych kompetencji konsumenckich,
• wprowadzanie tematyki konsumenckiej do zajęć dydaktycznych na etapie edukacji przedszkolnej,
• zaangażowanie w proces edukacyjny pośredników komunikacji – nauczycieli, edukatorów oraz rodziców,
• zapewnienie nauczycielom przedszkolnym nowoczesnych materiałów edukacyjnych, stanowiących pomoc w prowadzeniu zajęć.

TEMATYKA

• kim jest konsument,
• gdzie robimy zakupy,
• co to jest paragon i do czego służy,
• czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
• jak robić przemyślane zakupy.

Więcej na stronie internetowej: https://malykonsument.uokik.gov.pl/index.html